The best psychologist in Tehran

کتاب روانشناسی نظریه های شخصیت شولتز

قیمت : رایگان

یکی از معتبر ترین کتب روانشناسی در حوزه ی شخصیت ، کتاب روانشناسی نظریه های شخصیت اثر شولتز است که به طور علمی به بررسی نظریه های شخصیت می پردازد .

نسخه یا ویرایش یازدهم این کتاب که توسط یحیی سید محمدی ترجمه شده است . اما در حال حاضر در اکثر کتاب فروشی ها نسخه دهم آن در حال فروش است .

کتاب تئوریز آو پرسونالیتی theories of personality را شاید نتوان در زمره کتبی معرفی کرد که ساده و سطحی و سریع بتوان آن را مطالعه نمود . اما در عین حال اختصار و دقت این کتاب برای افراد علاقه مند به دانش مربوط علوم روان که دارای تحصیلات آکادمیک نیستند توصیه میشود .

در بسیاری از دانشگاه های معتبر ایران و جهان کتاب روانشناسی شخصیت شولتز به عنوان یکی از منابه در لیست دروس روانشناسی لحاظ شده و این خود نشان دهنده ی سطح کیفی این کتاب معتبر است . در این کتاب خواننده با نظریه های معتبر مختلفی که در رابطه با شخصیت وجود دارد آشنا میشود .

خرید : تماس با ما
بهترین روانشناس حال حاضر ایران