مشاوره خانواده خوب در تهران
پاندمی کرونا یک جنگ روانی جهانی را رقم خواهد زد

پاندمی کرونا یک جنگ روانی جهانی را رقم خواهد زد

پاندمی کرونا ویروس باعث شکل گیری رفتارهای گوناگون جدید در زندگی افراد در سراسر دنیا شده است . این رفتارها گاهی جدید هستن و گاهی هم تشدید رفتارهایی هستند در گذشته به شکلی عادی انها را انجام میدادیم اما امروزه باید با وسواس بیشتری اقدام به انجام این رفتارها کنیم . یکی از بارز ترین این رفتارها شستن دست است که امروزه دیگر کم کم در حال تغییر شکل به شکل یک عادت روزانه و ساعتی است .

اما گذشته از این تاثیرات عادی و گاها وسواس گونه شاهد رقابت کشورها ودولت های مختلف در سراسر جهان برای چیرگی و تصاحب اقلام پزشکی مانند ماسک یا دستگاه اکسیژن هستیم . مواردی همچون دزدی ماسک اروپایی ها توسط امریکا !

 

اینگونه اخبار و رقابت بین کشورهای مختلف از اروپا و امریکا گرفته تا آسیا و آفریقا نشاندهنده یک رویکرد استرس گونه در بین دولتمردان این کشورهاست . رفتاری که کم کم در حال بروز به شکل یک جنگ جهانی است . اما نه جنگی  با توپ و تفنگ بلکه با تاثیر بر روان افراد در جوامع بحران زده کرونایی . اما این جنگ روانی تا کجا پیش خواهد رفت باید منتظر ماند و دید که کرونا ، این پاندومیک نوظهور در آینده نزدیک به چه سر انجامی دچار خواهد شد .

روانشناس خوب در تهران با قیمت مناسب