The best psychologist in Tehran
هشدار معاونت انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

هشدار معاونت انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

هشدار معاونت انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در کشور در رابطه با افراد غیر متخصص که با عناوین غیر واقعی و گوناگون سعی در فریب افراد و کلاهبرداری از آنها را دارند :

 

به اطلاع جامعه محترم روان‌شناسی و مشاوره می‌رساند که افرادی غیر متخصص در فضاهای مجازی بااظهار گواهینامه از مؤسسات خارج از کشور در زمینه‌های روان‌شناسی و مشاوره اقدام به تبلیغات میکنند . افرادی که قصد استفاده از مدارک کشور های خارجی در ایران را داشته باشند باید مدارک خود را به تایید وزارت علوم و تحقیقات جمهوری اسلامی ایران ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور و سازما روانشناسی و مشاوره برسانند .

 

بدیهی است که لفرادی که غیر ازطی روند مذکور بخواهند اقدام به هرگونه فعالیت در این رابطه نمایند به موجب قانون مجرم شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .

 

بهترین روانشناس حال حاضر ایران