مشاوره خانواده خوب در تهران
احتمال افزایش میزان اختلالات روانی از جمله وسواس در دوران پسا کرونا

احتمال افزایش میزان اختلالات روانی از جمله وسواس در دوران پسا کرونا

بسیاری از روانپزشکان بر این باورند که به دلیل جدید بودن شرایط دنیای کرونایی امروز هنوز مرز مشخصی بین رفتارهای وسواس گونه و رفتار های عادی نمیتوان متصور شد . اما همین توصیه های پزشکی که امروزه رفتاری عادی تلقی میشوند میتوانند در دوران پسا کرونا به دیگر رفتار های ما تسری یابند و باعث بروز اختلالات روانی مختلفی از جمله وسواس های فکری و عملی شوند . این اختلالات باعث بروز مشکل در زندگی روزانه همه افراد مبتلا خواهد شد و نه تنها افراد مبتلا بلکه خانواده های آنها نیز به نوعی تحت الشعاع این رفتارها قرار خواهند گرفت .

 

 

در طول سالیان دراز برای بالا بردن بهداشت روانی جوامع تلاش های زیادی صورت گرفته . چالش های زیادی هم در این رابطه پشت سر گذاشته شده است . کماکان محققان این حوزه سعی دارند تا با استفاده از تجربیات گذشته با آموزش های صحیحی که به عموم آحاد جامعه میدهند رفتار الگومند و صحیحی  برای شرایط مختلف آنها ترسیم کنند. 

 

با توجه به اینکه کرونا ویروسی جدید است و بشر تا به امروز تجربه ای مشابه آن را نداشته ، علم روانشناسی هم در این دوره نیازمند زمان است تا با بررسی شرایط جدید راهکارهای بالا بردن سطح سلامت روان را در این شرایط تبیین کند .

 

روزنامه گاردین در مقاله ای با نام " جهنمی به نام شستن دستها : چگونه کرونا ویروس بر افراد دارای اختلال وسواس OCD تاثیر میگذارد "  با اشاره به همین موضوع  به بررسی آن میپردازد که در صورت علاقه میتوانید از طریق لینک زیر آن را مطالعه کنید :

The hellish side of handwashing: how coronavirus is affecting people with OCD

روانشناس خوب در تهران با قیمت مناسب